“Alle mennesker har en eller flere
tider i deres liv hvor de får brug
for objektiv sparring”

Psykoterapi

Mennesker i udvikling

Psykoterapi

Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers og Martin Buber. Desuden inddrages humanistisk og positiv psykologi, klientcentreret psykoterapi, den fænomenologiske metode og de anvisning for eksistentiel psykoterapi, som vi henter fra Ernesto Spinelli.

Psykoterapeuten vil med frisættende omsorg arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling, sundhed og evne til at skabe meningsfulde interaktioner med andre mennesker.

Den eksistentielle samtale er baseret på en direkte personlig relation mellem klient og terapeut. Vi lægger vægt på en ligeværdig dialog præget af gensidig respekt. Det er ikke meningen at skabe en asymmetrisk samtalestruktur af den type, hvor terapeuten stiller spørgsmål og klienten skal levere svar. Denne asymmetri opfattes i EDP som dårlig for klientens autonomi. Terapeuten tilstræber at byde på et rum, hvor man er fælles om at udforske klientens situation. Idealbilledet er to gode arbejdskammerater, der står side om side og undrende betragter noget derude – klientens liv.

Som Eksistentiel Dynamiske Psykoterapeut har man som mål at anerkende klienten i nuet, skabe bevidsthed og hjælpe samt stimulere klienten til at møde verden frit og åbent. Terapeuten fjerner ikke smerten, men anerkender at den er der og sådan er det lige nu. Det er sådan klientens liv er lige nu og det hjælper terapeuten klienten til at rumme. Når klienten rummer sin livssituation og ikke føler sig alene, vil klientens ressourcer og selvhelbredende kræfter igen være tilgængelige. EDP anerkender både de positive og negative dimensioner i livet.

Mennesker i udvikling

Udfold dit verdensbillede

Terapeuten leder ikke efter årsager, men er i stedet optaget af at få klienten til at beskrive sin situation lige nu, så konkret og detaljeret som muligt. Gennem detaljerede beskrivelser foldes klientens verdensbillede gradvis ud, så det træder klart frem i rummet.

I den eksistentielle terapi lægges der ikke vægt på diagnoser. Foreligger sådanne fra fx det psykiatriske system, kan de indgå som samtalestof, hvor klient og terapeut i fællesskab reflekterer over, hvilke betydninger man vælger at tillægge dem. Terapien indledes normalt heller ikke med en udviklingshistorie, idet barndommen og forældrene ikke betragtes som årsagsforklaring. Både diagnoser og barndomshistorien anses tværtimod for meget let at kunne spærre for klientens indsigt i sine livsmuligheder. I stedet undersøges, hvad der aktuelt er i klientens livssituation, som har ført til det aktuelle møde mellem klient og terapeut.

Det terapeutiske forløb indledes som regel med at klienten detaljeret beskriver hvordan han oplever sit liv lige nu. Senere kommer klientens syn på sin fortid og sin fremtid ind som centrale emner, så klientens placering i såvel rummet som i tiden inddrages. Ligeledes undersøges forbindelsen mellem dagligdagens oplevelser og de eksistentielle grundvilkår.

Der er ingen krav fra EDP terapeuten om at noget skal laves om. Forandring er som sådan ikke noget vi arbejder på at skabe, fordi vores grundlæggende natur er hermeneutisk, hvilket betyder at vi er under konstant forandring. (verdenstilblivelse) Fokus er at se på livet med friske øjne og skabe bevidsthed om livets dilemmaer og muligheder samt at træffe egne valg og beslutninger.

Har klienten ønsker om forandring inddrages dette og terapeuten udfordrer gerne de fremtidige muligheder. Gennem dynamisk udviklingsterapi skabes billedet af det største fremtidige potentiale.

Bliv kontaktet

Kunne du tænkte dig at vide mere om mig eller tage en uforpligtende snak?
Så udfyld formularen herunder, og jeg vil prøve at vende tilbage hurtigst muligt