“Certificeret eksistentiel coach &
psykoterapeut Mpf.”

Min uddannelse

Mennesker i udvikling

Min uddannelse

I dag er jeg uddannet cerfificeret eksistentiel coach & psykoterapeut Mpf.

Jeg er færdiguddannet og eksamineret Eksistentiel Coach fra Institut for Dynamisk Lederskab – IDL efter et 2 1/2 års forløb i december 2007 og er certificeret i maj 2008. Sideløbende har jeg uddannet mig til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut i alt en 3 årig uddannelse hvor jeg blev færdig i 2010 – jeg er MPF (medlem af Psykoterapeut foreningen).

” Uddannelsen til eksistentiel coach er et omfattende og intenst udviklingsforløb med fokus på personlig udvikling, personlige værdier, det personlige lederskab og det filosofiske grundlag for menneskelige livsholdninger. Deltagerne trænes i evnen til at motivere og inspirere, formidle og skabe forståelse for værdier og visioner, fremtræde autentisk og empatisk – at sætte ægte og troværdige fodspor.

Selvudvikling og arbejde med (coache) andre er tæt forbundet. At kende sig selv er forudsætningen for at kunne se og høre andre som de er, uden at relationen bliver forstyrret af egne projektioner og blinde pletter. Gennem uddannelsen vil coachen intensivt træne og udvikle den nødvendige selvindsigt.

UDDANNELSES INHOLD

 • Motivationens psykologi og dynamik
 • Udviklingspsykologi
 • Individuel coaching
 • Gruppe coaching
 • Visualisering
 • Mentaltræning
 • Skabende nærvær
 • Principperne for personligt lederskab
 • Gensidigt lederskab
 • Kreativt samarbejde
 • Proaktiv planlægning
 • Udvikling af teams
 • Konfliktløsning/håndtering
 • Forsvarsmekanismernes betydning
 • Træning i kommunikation og kontakt
 • Omfattende opmærksomhedstræning
 • Krops- og behovsbevidsthed
 • Projektioner
 • Det menneskelige helhedssyn

Mennesker i udvikling

Kompetencer jeg har opbygget
gennem årene

Coach uddannelsen kobler teori og læring sammen med deltagernes konkrete betingelser og personlige, arbejdsmæssige eller forretningsmæssige mål, hvilket sikrer relevans, mening og refleksion, der kan bidrage til kvalitet i deltagernes og virksomhedens værdiskabelse. Der sættes fokus på opbygning af viden og kompetence, der styrker det indre lederskab i konkrete sammenhænge i deltagerens daglige arbejde og liv.

IDL Coach uddannelsen indeholder omfattende træning i coach teknikker og coach rollen, lige som deltagerne gennem supervision hele tiden reflekterer, udvikler og forfiner sin formåen. Uddannelsen indeholder omfattende træning i kommunikation på meta-, følelsesmæssig- og åndeligplan

Gennem forløbet integreres nogle effektive personlige værktøjer, der gør coachen i stand til at åbne for et andet menneskes potentiale, at motivere enkeltpersoner og teams til udvikling og læring. Uddannelsen giver lederen et solidt fundament for at udøve værdi- og coaching baseret ledelse.

Læs evt. mere på www.idl.dk

Bliv kontaktet

Kunne du tænkte dig at vide mere om mig eller tage en uforpligtende snak?
Så udfyld formularen herunder, og jeg vil prøve at vende tilbage hurtigst muligt